Lietteen käsittely

Sekoittaminen ja liettäminen jatkuvatoimisena prosessina  

ATREX-teknologialla toteutat jatkuvatoimisen lietto- ja sekoitusprosessin, jonka toimivuus on testattu lukemattomilla erilaisilla raaka-aineilla. Kaikki prosessiin syötettävä kiintoaine ja neste kulkevat erittäin tehokkaan ja voimakkaan dispergointivyöhykkeen läpi. Näin saavutetaan perinteisiä ratkaisuja (panosprosessi) selvästi tasalaatuisempi partikkelikokojakauma ja stabiili liete ilman aglomeraatteja.   

Kompakti ATREX-yksikkö voidaan asentaa myös olemassa olevaan liettolaitokseen, jolloin saat käyttöösi jatkuvatoimisen, tehokkaan ja suuren käsittelykapasiteetin liettoprosessin alhaisilla investointikustannuksilla.

ATREX-
mo­bii­li­yk­si­köt

Voit hyödyntää ATREX-teknologian monipuolisia sovelluksia myös helposti liikuteltavassa muodossa. Mobiiliyksikkömme mahdollistavat täyden kapasiteetin tuotantoprosessin tai esimerkiksi tehdasmittakaavaisen koetuotannon.

Saat ATREX-mobiiliyksikön joko linjaasi asennettuna prosessina tai konttilaitoksena. Molemmissa vaihtoehdoissa laitteet varustetaan ja viimeistellään tarvitsemasi prosessisovelluksen ja muiden toiveidesi mukaisesti. 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää ATREX-mobiiliprosesseista ja referensseistämme.

OTA YHTEYTTÄ

Prosessin vahvuuksia ja etuja

  • Nesteen, kemikaalien ja kiintoaineen tarkka ja jatkuvatoiminen annostelu
  • Ainutlaatuiset lietteen ominaisuudet
  • Lyhyt sekoitus- ja viipymäaika sekä laaja kapasiteettialue 
  • Erittäin voimakkaat leikkaus-, turbulenssi- ja iskuvoimat  
  • Energiatehokas prosessi
  • Kompakti prosessi, myös mobiiliprosessit

Jauhatus • Sekoitus • Dispergointi • Kemiallinen aktivointi